خانه برچسب‌ها پوست حیوانات

برچسب: پوست حیوانات

وگانیسم و تاثیر آن بر دنیای مد

وگان به افرادی گفته می‌شود که به هیچ عنوان از محصولات حیوانی و فرآورده‌های حیوانی استفاده نمی‌کنند مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، روغن حیوانی و مواد لبنی. از آنجایی که آنها مخالف آزار رساندن به حیوانات هستند از محصولات آرایشی و بهداشتی که تست حیوانی دارد نیز استفاده نمی‌کنند زیرا در این آزمایشات حیوانات دچار بیماریهای درناکی میشوند و رنج فراوانی را متحمل می‌شوند و جانشان را از دست میدهند. به همین منظور در خرید این محصولات کرولتی‌فری بودن این محصولات بسیار اهمیت دارد.طرفداران وگان همچنین از لباسهایی که پوست و یا خز و چرم یا پر حیوانات استفاده شده باشد به شدت ممانعت می‌کنند.

محبوبترین مطالب