ثبت شکایت

در صورت به وجود آمدن هرکونه مشکل در روند ارایه خدمات، با ثبت دقیق مشکل ما را در تصحیح و ارائه خدمات بهتر همیاری کنید.

شرایط ارایه خدمات در بخش قوانین و مقررات توضیح داده شده است و در صورت نیاز با ما در تماس باشید.